AISTP

AISTP står för Aland Islands Sail Training Programme, och är Skeppsföreningen Albanus program för ungdomsutbildning. Vårt mål att att undervisa ungdomar inte bara i säkerhet och sjömansskap, utan också i gruppdynamik och ledarskap. Kunskaper och erfarenheter som kommer väl till pass även i livet på land!

Verksamheten startar vintern 20/21.

Se det planerade övningsprogrammet nedan, eller anmäl dig här!

 

Övningsprogram våren 2021:

21 jan                Sjömansarbete (Sjökvarteret)

4 feb                  Vågbassäng (Sjösäkerhetscentret)

18 feb                Brandövning (Sjökvarteret)

4 mar                Första Hjälp

18 mar              Navigation (Sjösäkerhetscentret)

1 apr                  Säkerhet Ombord

15 apr                Förtöjning (Korrvik)

29 apr                Riggar med Allan

6 maj                 Infotillfälle, att vara besättning på TSR

13 maj               Segla J/70

26 maj               Sjöräddningsövning

4-6 jun               24h-Segling

10 jun                Infotillfälle för föräldrar, delta i TSR