Anmäl dig till vår ungdomsverksamhet (AISTP)!

Vi har skapat en ny ungdomsverksamhet som börjar i januari 2021. Du kan anmäla dig här!
Verksamheten heter AISTP, vilket står för Aland Islands Sail Training Programme.

Undre åldersgräns är 11 år. Det finns ingen övre åldersgräns, utan det är först till kvarn som gäller!

Det är nödvändigt att anmäla sig, men det är inte närvaroplikt på tillfällena. Grupper ordnas enligt gällande restriktioner och rekommendationer, och kan tyvärr komma att ändras beroende på pandemiläget.

Anmälningsformuläret hittar du här!

Höst ungdomssegling 2016

Prentissegling – Ungdomssegling med Albanus
Fredag 9 sept kl 17 – söndag 11 sept ca kl 16
Segling i Ålands skärgård öppen för alla ungdomar som är intresserade.
Rutten bestäms av väder o vind.
Priset är 40€ inkl mat
Frågor och anmälningar till Albanuskontoret albanus@aland.net eller till Henrik Engblom henrikengblom2@gmail.com