Höst ungdomssegling 2016

Prentissegling – Ungdomssegling med Albanus
Fredag 9 sept kl 17 – söndag 11 sept ca kl 16
Segling i Ålands skärgård öppen för alla ungdomar som är intresserade.
Rutten bestäms av väder o vind.
Priset är 40€ inkl mat
Frågor och anmälningar till Albanuskontoret albanus@aland.net eller till Henrik Engblom henrikengblom2@gmail.com

Årsmöte

Skeppsföreningen Albanus håller årsmöte onsdag 25 mars kl 19 i Ålands Sjöfartsmuseum.
Stadgeenliga ärenden
Dessutom: Information om hur det går med Projekt Emelia.
Det kommer att berättas om hur långt Jan Grönstrand har kommit med ritningarna, hur det förlöper med bildande av stiftelse och arbetet kring det.
Välkomna

Styrelsen