Säkerhet och miljö

På Albanus är vi måna om din säkerhet och skyddet av vår natur och miljö. Vi underhåller fartyget kontinuerligt och besiktas årligen av finska sjösäkerhetsmyndigheten TraFi.

Säkerhet ombord

Säkerhetsövning
MOB-övning i samband med säsonggstart.

Albanus är säkerhetsutrustad enligt ”Passagerarfartyg område III”.

All besättning är formellt behörig och har tidigare erfarenhet av segling.

Vi utför brand- och livräddningsövningar med besättningen och utbildar våra ungdomar.

Vid arbete i riggen använder vi fallskyddsutrustning.

Vi ser gärna att små barn bär flytväst då de vistas på däck (målsmans ansvar).

Miljöarbete

Naturen och miljön är viktig för oss på Albanus. Därför gör vi vårt bästa för att skydda, bevara och respektera den. Vi tömmer vår latrin till hamnanläggningar och sorterar allt avfall ombord. Vi uppmuntrar även användandet av ekologisk och närproducerad mat i vår byssa, inte bara för att det är bättre för miljön, utan även för att det smakar så mycket bättre!

Albanus avfallsplan

blue flag

Blue Flag
Albanus deltar i Sail Training International Blue Flag Scheme. Blue Flag är ett miljöprogram där man bland annat lovar att:

  • Sopsortera och återvinna
  • I möjligaste mån använda miljövänliga produkter
  • Inte kasta skräp/sopor i sjön
  • Inte släppa ut toalettavfall i havet
  • Inte släppa ut giftigt/farligt avfall i havet
  • Rapportera upptäckta utsläpp
  • Respektera naturskyddsområden samt regler kring fiske.
  • Uppmuntra övriga till att skydda miljön.