Segla Albanus

Albanus seglingsäsong sträcker sig från tidigt i maj till mitten av oktober.
De dagar Albanus inte är till sjöss, samt under uppläggningstiden oktober – april ligger Albanus att hemhamnen i Sjökvarteret.

Albanus seglar
Albanus seglar med kronprinsessan Victoria ombord 2008.

Prislista 2019:
Priserna avser hyra av Albanus inklusive en kompetent besättning om 3 man.
I hyran ingår inte mat/proviant och ev. bastu- och hamnavgifter.

Segling
4 timmar: 1214,00 € inkl. 10 % moms
6 timmar 1527,00 € inkl. 10 % moms. Denna segling kallas Rödhamnssegling
8 timmar 1960,00 € inkl. 10 % moms

Längre seglingar enligt offert.

Lägerskola/ungdomsseglingar
1-2 dgr 1440,00 € per dag (inkl. 10 % moms)
3 dgr eller fler 1331,00 € per dag (inkl. 10 % moms)

Mat ombord:
Ingår ej i seglingshyran.

Välkomna ombord!


Behöver ni hjälp med maten? Albanus rekommenderar:
Inger Nygård och Peter Eklund med erfarenhet av att sköta byssan på Albanus