Skeppsföreningen Albanus

Skeppsföreningen Albanus ägs och drivs av Skeppsföreningen Albanus.
Verksamheten leds av en av styrelsen tillsatt verksamhetsledare.

Logga

Skeppsföreningen Albanus styrelse består av

Heidi Oliveira
Björn-Olof Erikson – bjorn-olof.erikson(at)ha.ax
Henrik Engblom,  – henrikengblom2(at)gmail.com
Anna Nordlund-Gustavsson – nordlundgustafsson(at)gmail.com
Börje Mattsson  – muttronom(at)hotmail.com
Svante Lönngren

Suppleanter:
Lars Berthén
Sofie Norrlund

Verksamhetsledare:
Kristian Öberg

Utdrag ur föreningens stadgar.
”Föreningens ändamål är att tillvarata och förmedla kunskap, färdigheter, kultur och traditioner om seglation, fartyg, kustbygden och sjön genom att bedriva seglation för ungdoms- och kulturändamål huvudsakligen med den av föreningen rekonstruerade, byggda och ägda galeasen Albanus. Verksamheten skall speciellt inrikta sig till åländska ungdomar.”