Skeppsföreningen Albanus

Skeppsföreningen Albanus ägs och drivs av Skeppsföreningen Albanus.
Verksamheten leds av en av styrelsen tillsatt verksamhetsledare.

Logga

Skeppsföreningen Albanus styrelse består av

Henrik Engblom, ordf. – henrikengblom2(at)gmail.com
Anna Nordlund-Gustavsson v.ordf. – nordlundgustafsson(at)gmail.com
Boris Ekman – boris.ekman(at)gmail.com
Fredrik Rauhala – fredrikrauhala(at)hotmail.com
Börje Mattsson  – muttronom(at)hotmail.com
Björn-Olof Erikson – bjorn-olof.erikson(at)ha.ax

Suppleanter:
Lars Berthén
Heidi Oliviera
Maria Mäkilä

Verksamhetsledare:
Kristian Öberg

Utdrag ur föreningens stadgar.
”Föreningens ändamål är att tillvarata och förmedla kunskap, färdigheter, kultur och traditioner om seglation, fartyg, kustbygden och sjön genom att bedriva seglation för ungdoms- och kulturändamål huvudsakligen med den av föreningen rekonstruerade, byggda och ägda galeasen Albanus. Verksamheten skall speciellt inrikta sig till åländska ungdomar.”