Projekt Emelia

Vintern 2013 polyesterförhydrades Albanus skrov för att förlänga fartygets livstid. På sikt kommer vår kära Albanus att behöva få pension, så arbetet med att finna en lämplig ersättare är i full gång och vi står på tröskeln till ett nytt skutbygge!

”De vackraste skutorna på Åland byggdes av skeppsbyggmästare Erik Söderström”

(2013) Inför för det stundande nybygget har man fastnat för Galeasen Emelia, som ursprunglingen byggdes 1889 i Hammarland Torp av Skeppsbyggmästare Erik Söderström åt bonden August Emil Mattsson.

Söderström är nog mest känd för bygget av den 3-mastade skonaren Ingrid, där Sir Basil Greenhill gjorde skutan känd via sin berättelse “Min flickvän Ingrid”. I sin kärleksförklaring till Ingrid berättar han att då Söderström tog fram ritningar på Ingrid, utgick han från Emelia och förstorade upp henne.

Utgående från detta kan vi förmoda att Emelia var ett lika vackert fartyg!

Galeasen Emelia
Galeasen Emelia. Målad av Allan Palmer

Vad skiljer projekt Emelia från Galeasen Albanus?
Så här på idéstadiet får Emelia något mindre språng och mesanmasten flyttas förut, det blir större försegel, för och akter får ett något annorlunda utseende, samt att det blir en större kajuta för bättre besättningskomfort.

Den preliminära tidtabellen för “Projekt Emelia” är:

  • 2014 – 2018  Planering och projektering där ledordet är miljöhållbarhet.
  • 2019  Byggstart.
  • 2019 – 2023  Fartygsbyggnad med kringaktiviteter som t.ex. besökande grupper och lärlingsverksamhet.
  • 2024 Jungfrutur.

Besök Emelias egen hemsida för att följa utvecklingen!

http://www.emelia.ax