Vanliga Frågor

Den här sidan uppdateras löpande med de vanligaste frågorna vi får.

F: Hur gammal måste man vara för att få segla med på TSR?
S: Man måste vara 15 år fyllda då etappen startar. Det är en definitiv gräns, och kan inte kringgås på något sätt.

F: Finns det någon övre åldersgräns för att delta?
S: Nej, inte någon definitiv. Däremot är besättningens genomsnittsålder begränsad.

F: Är det samma regler på Cruise in Company, fast det inte är en tävlingsetapp?
S: Ja. Om det skulle finnas tomma platser på Cruise in Company så kommer de att erbjudas med kort varsel via hemsida och sociala medier.

 F: Vad kostar det att delta?
S: På Albanus kostar deltagandet 15€ per dygn ombord. Dessutom måste man bekosta resorna själva. Skeppsföreningen ordnar resor till och från byteshamnar, och resenärerna betalar självkostnadspris.
Observera, att priserna varierar kraftigt bland skutorna.

F: Hur hanterar TSR COVID-19 pandemin?
S: Vi vet inte ännu. Vår utgångspunkt är att man kommer att genomföra racet, troligen med vissa restriktioner. Mera information följer, och det senaste finns att läsa på https://sailtraininginternational.org/event/tall-ships-races-2021/

F: Vad är AISTP?
S: AISTP står för Aland Islands Sail Training Programme, och är en ungdomsverksamhet som inleds vintern 20/21 med kvällsträffar där ungdomar lär sig allt från praktiskt sjömansskap till säkerhet ombord. Läs mera här!

F: Hur anmäler man sig till TSR / AISTP?
S: 
Till TSR använder man formuläret här och till AISTP går man hit.

F: Anordnar ni seglingar till och från TSR?
S: Ja, det gör vi. På dem finns inga åldersgränser eller liknande. Man anmäler sig via samma formulär som till resten av TSR, men kryssar bara i medlemsseglingarna under ”Etapper”.