Prentisarnas förberedelser för Tall Ships Race 2021

Albanus ungdomar prentisarna har blivit beviljade stöd från Europeiska jordbruksfonden för Ungdomsseglingar på Albanus där målet är att segla Tall Ships Race i Östersjön 2021.

Tall Ships Race

Tall Ships Race är en internationell havskappsegling för segelfartyg och stora segelbåtar som har arrangerats sedan 1956. Kappseglingen arrangeras av Sail Training International.

I tävlingen deltar skolfartyg, scoutbåtar och privata skutor och båtar från många olika länder; tävlingen i sig är inte det viktiga utan ungdomsarbetet. Ett av prisen som delas ut är tillexempel för gott kamratskap. En förutsättning för att få delta i seglingen är att minst 50 % av besättningen består av ungdomar mellan 15 och 25 år.

Mål med verksamheten

  • Ungdomar får lära sig att segla skuta och ta del av skärgårdskulturen. De lär sig att respektera skärgården och dess känsliga miljö.
  • De tar del av alla delmoment ombord; navigation, segelhantering, matlagning, sjömansarbeten, skutunderhåll och lär sig samtidigt om samarbete och teamwork.
  • Ungdomarna tar del av det sociala umgänget ombord och får även möjlighet att nätverka med andra skutbesättningar.

Seglingssäsongerna 2018 – 2020

De 3 säsongerna kommer att ha liknande upplägg:

  • 4 dagars segling i maj med utbyte och samsegling med andra skutor i Stockholms skärgård eller den Åländska skärgården. Denna segling är för dem som har lite längre kommen och får nyttig erfarenhet av havs segling.
  • Efter midsommar seglar vi dagseglingar i 3 dagar utgående från Sjökvarteret i Mariehamn. Dessa seglingar är främst för att ”pröva på” hur det är att segla skuta. De som varit med ett tag får här träna på att vara vaktledare.
  • September seglingen är en längre helgsegling i Ålands skärgård där nybörjare får uppleva lite mera av verkligt skutliv och de som varit med längre får lära sig segling och navigation i skärgården.