Vill du komma med på ett Äventyr?

Skeppföreningen Albanus r.f. tillvaratar och förmedlar kunskap, färdigheter, kultur och traditioner om seglation, fartyg, kustbyggden genom att bedriva seglation för ungdoms- och kulturändamål ombord på Galeasen Albanus.

Just nu står vi inför startskottet att börja förbereda för ett åländsk deltagande i Tall Ships Race 2021 och söker därför en glad, driven och ordningsam VERKSAMHETSLEDARE.

Vill du vara med och leda och utveckla verksamheten för våra åländska ungdomar?

Till uppgifterna hör att planera och förbereda projekt och seglingar i samarbete med övrig personal och enligt medlemmarnas, prentisarnas eller kundernas önskemål. Ansvara för föreningens administration, vilket inkluderar fakturering, bokning, offerter, löneräkning, ansökning och redovisning av projektbidrag samt andra bidrag, likviditetsplanering och projektering samt eventuellt bokföring.

Du skall också fungera som föreningens kontaktperson samt ansvara för föreningens interna och externa kommunikation.

Önskvärd utbildning/erfarenhet:

Erfarenhet av projektledning och administration. Kunskap i digitala verktyg och sociala medier. Gymnasial examen.

Andra önskvärda egenskaper:

Organiserad, noggrann och kommunikativ. Språkkunskaper. Intresse för skutverksamhet, ser och söker olika former av samarbete och engagemang för ungdomar.

Arbetstid:

Vi tror att arbetet utgör 30%-80 % av en årsarbetstid. Arbetstiden kan vara flexibel enligt överenskommelse. Arbetet är tidsbundet till 31.8 med möjlighet till förlängning.

Har du frågor, kontakta Heidi Oliveira 040 5849891 eller Anna Nordlund-Gustafsson 040 0675330

Ansökan skickas till heidioliveira84@gmail.com

Vi vill ha din ansökan senast 15 februari 2019!