Nordiskt seglingsutbyte

Nu har intresserade ungdomar möjlighet att delta i ett nordiskt seglingsutbyte under Nordisk Seglats sommaren 2014. Utbytet arrangeras av Unga Svenska Skutseglares Organisation. Så här beskriver de evenemanget:

”För tredje året i rad arrangerar USSO ett utbyte nordiska seglare emellan. Detta år ombord på danska skutan Jens Krogh under sommarens höjdpunkt – Nordisk Seglats!

Seglingen kommer äga rum 4-12e Juli med ombordstigning i Stavern (Norge) och avmönstring i Aalborg (Danmark). Nu kan du, som ny eller van skutseglande ungdom, från Sverige, Norge eller Finland anmäla dig. Tyvärr är alla platser för danska ungdomar fyllda i nuläget.

Tack vare sponsring kostar seglatsen endast 500DKK (ca 590SEK/67€/555NOK) inklusive mat, anmälningsavgift och förstås segling! Eventuellt finns möjlighet till resebidrag från dem som kommer långväga. Missa inte chansen, skicka ett mail till usso@stas.nu för att anmäla intresse och mer information.”

Läs mer:
Evenemanget på facebook
Unga Svenska Skutseglares Organisation
Nordisk Seglats
Jens Krogh

Dags för årsmöte

Skeppsföreningen Albanus håller årsmöte

Torsdag 27 mars kl 19.00 i Ålands Sjöfartsmuseum

Bokslut 2012

Stadgeenliga ärenden

Dessutom information om hur det går med ”Projekt Emelia”

Välkommna!
Styrelsen

Prentisseglingar 2014

Sommarens Prentisseglingar är planerade enligt följande:

  • Måndag den 23 juni startar sommarens längre prentissegling, vi siktar på 5 -7 dagar med rutt lagd efter väder och önskemål.
  • Om det finns intresse så ordnar vi en extra prentissegling efter Sjödagarna 25 – 27 juli.
  • Höstens Prentissegling blir den 18 – 21 sept  i Ålands Skärgård.

Alla ungdomar över 13 år är välkomna, oberoende av tidigare erfarenheter!
Ungdomar över 25 är välkomna så länge sinnet känns ungt.

Priset är 14€/dag vilket motsvarar matkostnaden.
Anmäl dig till Albanuskontoret på tel. 0457 045 0013 eller på albanus@aland.net
Kom även ihåg att betala medlemsavgiften då detta är en medlemssegling!

Vi ses!