Verksamhetsledaren permitterad

Albanus verksamhetsledare är permitterad 1.11.2014 – 28.2.2015, förutom de sista dagarna i månaden då löpande kontorsgöromål sköts.
Styrelsen har varit tvungna att ta till denna åtgärd av ekonomiska orsaker, bland annat blev det för få seglingsdagar under säsongen, som dels hänger samman med en kostsam utdragen torrsättning vintern -14.
Kiku Stenbäck kommer att jobba på i stort sett som vanligt med skutunderhåll.
När man ringer till Skeppsföreningen får man givetvis ett svar dagtid, av Kiku.
Det går alltid att skicka ett mail till albanus@aland.net så svarar Kristian vid tillfälle.

Medlemsmöte 25 augusti kl 19

Måndag 25 aug håller Skeppsföreningen Albanus ett medlemsmöte kl 19 ombord på Albanus.

Medlemmarna skall ta beslut om förslaget till att bilda en stiftelse för “Projekt Emelia”

Förslaget innebär att stiftelsen skall stå för projektering och byggande av en ny galeas.

Förslag till stiftelsestadgar finns till påseende på föreningens kontor from 19 aug.

 

Styrelsen

 

 

Albanus till Vinden Drar

Vi funderar och planerar för om Albanus skall delta i Vinden Drar som detta år är på Föglö

29 juni – 4 juli.

Albanus skulle då bla följa deltagarna på deras utflykter, se mera mera på www.skötbåtsföreningen.ax  under fliken Vinden Drar

Ni som är intresserade att följa med på Albanus och har frågor så kontakta Björn-Olof Erikson 04573823161 så berättar han mera om programmet.

Att delta på Albanus kostar 50€/person inkl mat.

Vi letar även besättning till denna segling och då är man givetvis befriad från avgift.

Övriga frågor till kontoret 04570450013