Föreningen

Skeppsföreningen Albanus ägs och drivs av Skeppsföreningen Albanus.
Verksamheten leds av en av styrelsen tillsatt verksamhetsledare.

Logga

Skeppsföreningen Albanus styrelse består av

Heidi Oliveira
Björn-Olof Erikson
Erik Mattsson
Anna Nordlund-Gustavsson
Börje Mattsson
Svante Lönngren

Suppleanter:
Lars Berthén
Åke Lundin

Verksamhetsledare:
Emil Weyand

Utdrag ur föreningens stadgar.
”Föreningens ändamål är att tillvarata och förmedla kunskap, färdigheter, kultur och traditioner om seglation, fartyg, kustbygden och sjön genom att bedriva seglation för ungdoms- och kulturändamål huvudsakligen med den av föreningen rekonstruerade, byggda och ägda galeasen Albanus. Verksamheten skall speciellt inrikta sig till åländska ungdomar.”